امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تلفن تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اداره کار: 09123995737

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97

 شرح   سال  96  سال 97 
 حداقل حقوق دستمزد ماهانه   9/299/310  11/112/675
 حق مسکن ماهیانه

 400/000

 400/000
 حق بن (خوار و بار)  1/100/000  1/100/000
 حق اولاد - یک فرزند  929/931  1/111/268
 حق اولاد - دو فرزند  1/859/862  2/222/535
 حق سنوات روزانه  10/000  17/000
 حق سنوات ماهانه  300/000  510/000
 حدالاقل دستمزد روزانه  309/977  370/423
 مجموع دریافتی افراد مجرد  10/799/310  12/612/675
 مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  11/729/241  13/723/943
 مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  12/659/172  14/835/211
 حقوق یک ساعت عادی با حداقل دستمزد  42/289  50/535
 حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حداقل دستمزد  59/204  70/749