امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وکیل چک

وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل چک برگشتی؛ وکیل تجاری؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل قرارداد؛ وکیل حقوقی

دفتر حقوقی دادگران حامی در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری از قبیل اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر كننده و ظهرنویس، اقامه دعوای كیفری و تقاضای مجازات صادره كننده چک، اخذ حكم جلب، ممنوع الخروج كردن، توقیف اموال صادر كننده چک و ظهر نویس و ضامن خدمات ویژه ای ارایه میدهد.

بعضی از خدمات ما در مورد دعاوی مرتبط با چک عبارتند از:

- اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری (سفته، برات)


 - اقامه دعوای كیفری و درخواست مجازات صادركننده چک بلا محل، جلب متهم، ورود به مخفیگاه جهت جلب

 - درخواست صدور اجراییه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهكار ازكشور

 -  توقیف اموال و دارایی های صادركننده چک بلامحل (قرار تامین خواسته)

● در صورت وجود شرایط قانونی كلیه اقدامات فوق علیه صادر كننده چک قابل اعمال است.

● علیه ظهرنویس یا ضامن می توان اقامه دعوای حقوقی نموده یا توقیف اموال گرفت.