امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

وکیل ملک

وکیل ملک؛ وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل متخصص دعاوی ملکی؛ وکیل قرارداد؛ وکیل قراردادها؛ وکیل معاملات؛ وکیل آپارتمان؛ وکیل زمین؛ وکیل تصرف عدوانی؛ وکیل خلع ید

دفتر حقوقی دادگران حامی در خصوص دعاوی ملكی و دعاوی ناشی از قرارداد خدمات زیر را ارایه می نماید:

- كلیه دعاوی ناشی از خرید و فروش و اجاره املاك از قبیل الزام به تنظیم سند، الزام به اخذ پایان كار و صورتمجلس تفكیكی، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تخلیه املاک تجاری و مسكونی، مطالبه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، تجویز انتقال منافع.

- كلیه دعاوی راجع به تصرفات غیرقانونی املاک از قبیل خلع ید، رفع تصرف عدوانی و ....

- كلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع و مشترک (شركت یا ارث) از قبیل، افراز، دستور فروش ملک مشاع، تقسیم و ....

- تنظیم، تفسیر و پشتیبانی و انعقاد كلیه قراردادها

- و سایر دعاوی ناشی از اموال و املاک