امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وکیل کیفری

وکیل کیفری؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل جزایی؛ وکیل قتل؛ وکیل خیانت در امانت؛ وکیل کلاهبرداری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی با بهره گیری از وكلای خوشنام و مجرب خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وكالت و ارایه مشاوره حقوقی در خصوص كلیه دعاوی كیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتكابی، به شرح ذیل ارایه می نماید:

- كلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی

جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

جرایم علیه امنیت از قبیل جعل، محاربه، جاسوسی و ...

جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق، عدم ثبت نكاح و سایر جرایم مرتبط

- و سایر دعاوی جزایی و به طور كلی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محكمه جزایی